ماجرای حدیث کساء

 ماجرای حدیث کساء ماجرای حدیث کساء متن حدیث کساء با ترجمه فارسی حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت رسول اکرم(ص)، علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) میباشد. حادثه حدیث کِساء در منزل ام سلمه، همسر رسول رویداد. رسول اکرم (ص) هنگام نزول آیه تطهیر، خویش و قوم و قبیله خود را با پارچه ای پشمین (کِساء) پوشانید. […]