علت گرایش جوانان به ماری جوانا (بخش دوم)

علت گرایش جوانان به ماری جوانا (بخش دوم)

علت گرایش جوانان به ماری جوانا (بخش دوم) اثرات روانی اجتماعی ماری‌جوانا کدامند؟ افسردگی، اضطراب و اختلالات شخصیتی با مصرف ماری جوانا ارتباط مثبتی نشان داده‌اند. مطالعات به روشنی اثبات کرده‌اند که ماری‌ جوانا می‌تواند در زندگی روزمره مشکلات جدی ای را ایجاد نموده و همچنین مشکلات موجود قبلی را نیز تشدید می نماید. از […]