مذمت تجمل گرایی در زندگی اسلامی

مذمت تجمل گرایی در زندگی اسلامی

مذمت تجمل گرایی در زندگی اسلامی دشمن در تلاش است تا انسانها را از مسیر تکامل دور سازد و برای رسیدن به این هدف، از تمام توان خودش نیز استفاده می‌کند. یکی از وسیله های که بوسیله آن، می توان انسانها را از مقام انسانیت دور کرد، سبک زندگی تجملاتی است.ما در این نوشتار به […]