نقش و جایگاه معلم2

نقش و جایگاه معلم2

نقش و جایگاه معلم2 نقش و جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت معلّم نه فقط از روش آموزش،که از روش نقش الگویی خود، درهای معرفت و علم را به روی بشر می گشاید و راه و رسم زندگی را برای او ترسیم می کند و بشر را به مراحلی از کمال میرساند که قرآن […]