مقصر دانستن دیگران

مقصر دانستن دیگران

دلیل مقصر دانستن دیگران و راه حل آن یکی‌ از عادت‌هایی که تعداد زیادی از ما با آن دست به گریبان هستیم و منجر گردیده همیشه حس نارضایتی کنیم، پیدا کردن مقصر میباشد. چطور دیگران رو مقصر اشتباه خودمون ندونیم؟ آیا تا به حال شده که در یک کاری در گیر مشکل گردید و خطای […]