راه قوی شدن جامعه اسلامی1

راه قوی شدن جامعه اسلامی1 راه قوی شدن جامعه اسلامی1   بصیرت و همراهی مردم با ولایت راه قوی شدن جامعه اسلامی حضور آگاهانه و مقتدرانه مردم حماسه ساز و ولایت مدار کشور‌ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی ماه 1388، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری از افتخارات هر ایرانی محسوب می‌شود. […]