پیامبر و پرورش اخلاق

پیامبر و پرورش اخلاق

پیامبر و پرورش اخلاق بعثت پیامبر(ص) و پرورش مکارم اخلاق یکی‌از هدف های اصلیّ بعثت، تزکیۀ نفس و پاک سازی جان بشر از آلودگی های اعتقادی، اخلاقی و عملی میباشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در روایات متعدد، بر این مطلب تأکید کرده است. وی، فلسفۀ بعثتِ خویش را کامل ساختن اخلاق […]