نقش و جایگاه معلم2

نقش و جایگاه معلم2

نقش و جایگاه معلم2 نقش و جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت معلّم نه فقط از روش آموزش،که از روش نقش الگویی خود، درهای معرفت و علم را به روی بشر می گشاید و راه و رسم زندگی را برای او ترسیم می کند و بشر را به مراحلی از کمال میرساند که قرآن […]

نقش و جایگاه معلّم1

نقش و جایگاه معلّم1

نقش و جایگاه معلّم1 نقش و جایگاه معلّم در نظام تعلیم و تربیت معلّم به عنوان مهمترین عامل نظام یاددادن و تربیت، از نقش و مقام بسزایی برخوردار است،چون او علاوه بر نقش هدایت،حفاظت و تقویت،در پرورش و رشد ابعاد وجودی دانش آموزان نقش بی بدیلی ایفا می نماید. به عبارت دیگرتنها تجارب ها و […]