همه چیز در مورد سطح توقعات در ازدواج

همه چیز در مورد سطح توقعات در ازدواج

همه چیز در مورد سطح توقعات در ازدواج مقدمه سطح توقعات و انتظارات نابجا و غیر واقع بینانه در مقوله امر مقدس ازدواج می تواند از همان ابتدای امر میتواند باعث شود زوج ها را در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. افراد دارای توقعات غیر معقول با وارد شدن به زندگی مشترک و پس از گذشت […]