ویژگی های همسر قانع

ویژگی های همسر قانع

ویژگی های همسر قانع صفات خوب  زنان مومنه  که از روایات معصومین علیهم السلام اخذ شده ، بسیار زیاد است. این صفات عبارتند از: 1. مهریه کم  2. زایا و بچه آور 3.خوب شوهرداری کردن 4. عاشق و دوست شوهر 5. تحمل بد اخلاقی مرد 6. هماهنگی در امور خانه داری7. رضایت شوهر 8. پرهیز […]