بیمار وسواس فکری

بیمار وسواس فکری بیمار وسواس فکری با بیمار وسواس فکری چگونه رفتار و زندگی کنیم؟ OCD یا همان وسواس فکری ، اختلالی میباشد که شخص را در زندگی و تصمیم گیری های متفاوت در گیر مشکل می نماید اینجاست که رفتار درست شما نقش مهمی ایفا می نماید. رفتار با مریض وسواس فکری و حمایت […]