مجادله کنترل خشم – لذت صلوات

مجادله کنترل خشم – لذت صلوات حضرت امیرالمومنین عليه السلام مي فرمايند: خشم را با سکوت معالجه کنيد . مجادله کنترل خشم – لذت صلوات پیامبر اکرم (صل الله علیه وآله)؛پرهیز کارترین مردم کسی است که مراء (مشاجره) را ترک گوید هر چند حق با او باشد. سلام دوستان همراه یکی از آفات زندگی مشترک که مانند یک ویروس مخرب می […]