قرآن در دیدگاه دانشمندان

قرآن در دیدگاه دانشمندان بسمه تعالی قرآن در نگاه پژوهشگران 1 گوته , شعر سرا و مولف پر اسم و رسم آلمانى مى‏گوید : «سالیان دراز کشیشان از آفریدگار بى خبر , ما‌را از پى بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن به دور نگه داشتند ; امّا هر قدر که ما گام در جاده دانش و علم نهادیم و پرده تعصب را دریدیم , عظمت احکام مقدس قرآن , بهت و حیرت عجیبى در ما تولید نمود . به زودى این کتاب […]