خانواده بیست
" ٢٠ گام تا رضایت از زندگی "
مدرس دکتر حمیدصادقیان

پایان خوش سال ١٣٩٩ و شروع متفاوت سال ١۴٠٠
با دوره آموزشی ٢٠ گام تا رضایت از زندگی

زمان برگزاری دوره :

ساعت ١٩ الی ٢٠:٣٠
قیمت دوره ١٨٠ تومان

دو هدیه ویژه به ارزش ١٢٠ تومان مخصوص شرکت کنندگان در این دوره

هماهنگی و مشاوره :

ارسال نظرات و سوالات : پیامک ۵۰۰۰۵۱۵۵۰۵۰