گوشی بخریم

گوشی بخریم http://dl.sadeghiyan.com/Films/compressed_sadeghian21-360p-2.mp4 دانلود کلیپ #سواد_رسانه چه زمانی برای فرزندان گوشی بخریم؟ چرا؟ چگونه؟ # تربیت رسانه ای # رژیم مصرف رسانه ای ???? #دکتر_حمید_صادقیان ???? #استاد_داودی_نژاد

سرکوب رسانه

سرکوب رسانه http://dl.sadeghiyan.com/Films/compressed_sadeghian22-360p.mp4 دانلود کلیپ #سواد_رسانه #قوانین_استفاده_از_رسانه به جای سرکوب رسانه برای بچه ها، رسانه را نظارت کنیم و به جای حذف،استفاده مشترک داشته باشیم. #دکتر_حمید_صادقیان #استاد_داودی_نژاد

استفاده کودکان از رسانه

استفاده کودکان از رسانه http://dl.sadeghiyan.com/Films/compressed_sadeghian%2012-360p%20wide.mp4 دانلود کلیپ #سواد_رسانه #تربیت_فرزند چند قانون طلایی استفاده کودکان از رسانه #دکتر_حمید_صادقیان نشر دهید و درنهضت سواد رسانه سهیم باشید

نقش والدین

نقش والدین http://dl.sadeghiyan.com/Films/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%20-16.mp4 دانلود کلیپ #سواد_رسانه #خانواده_سالم_در_عصر_رسانه در دنیای جذاب رسانه ها والدین چه نقشی می توانند داشته باشند؟ (ارائه راهکارها جذاب و جایگزین‌ها) #دکتر_حمید_صادقیان

اعضای خانواده

اعضای خانواده http://dl.sadeghiyan.com/Films/compressed_sadeghian%2013-360p%20wide.mp4 دانلود کلیپ #خانواده_موفق #سواد_رسانه اول رابطه و بودن در کنار خانواده بعد رسانه یک لحظه گوشی بذار کنار برو کنار اعضای خانواده اونا دلشون واست تنگ شده #دکتر_حمید_صادقیان

سنگ دلی

سنگ دلی http://dl.sadeghiyan.com/Films/compressed_sadeghian%2014-360p%20wide.mp4 دانلود کلیپ #تربیت_فرزند #سواد_رسانه دیدن این کلیپ رو از دست ندهید بلایی که این روزها سر بچه ها می آید اون هم بدست مادرشون امکان نداره مادر به این سنگ دلی #دکتر_حمید_صادقیان

برنامه 100 سوال 100 پاسخ; باور ندارم

باور ندارم http://dl.sadeghiyan.com/Films/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF.mp4 دانلود کلیپ #خانواده_موفق برنامه 100 سوال 100 پاسخ سوال: همسرم بسیار دروغ می گوید به طوری که دیگر هیچ حرف او را باور ندارم ، چه کنم؟ #دکتر_حمید_صادقیان

برنامه 100 سوال 100 پاسخ; حرف خودش

حرف خودش http://dl.sadeghiyan.com/Films/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.mp4 دانلود کلیپ #خانواده_موفق برنامه 100 سوال 100 پاسخ سوال: با همسرم که همیشه لجبازی می کند و حرف حرف خودش است چگونه باید رفتار کنم؟ #دکتر_حمید_صادقیان

خانواده سالم

خانواده سالم http://dl.sadeghiyan.com/Films/compressed_sadeghian%2017-360p%20wide.mp4 دانلود کلیپ #خانواده_موفق #سواد_رسانه خانواده سالم خانواده ایست که اعضای آن به زیبایی با هم گفتگو می کنند. #دکتر_حمید_صادقیان #تربیت رسانه ای #نحوه مواجهه صحیح با رسانه

خطرناک ترین بیماری

خطرناک ترین بیماری http://dl.sadeghiyan.com/Films/9509255.mp4 دانلود کلیپ #کلیپ_تصویری #موفقیت #گام_های_رستگاری انواع بیماری در بیان امیرالمومنین(علیه السلام) خطرناک ترین بیماری کدام است …؟ #دکتر_حمید_صادقیان