logo
تا آسمان

دوره ها

ویروس ها و ویتامین های زندگی مشترک

ویروس ها و ویتامین های زندگی مشترک

- اگر نگران خیانت همسرتان هستید.
- اگر برخی رفتارهای همسرتان شما را آزار می دهد.
- اگر از دست دخالت های دیگران خسته شده اید.
- اگر از مشاجرات روزانه خسته شده‌اید و دنبال راه حل مناسب هستید.
- اگر دوست دارید آرامش و صمیمیت زندگی مشترکتان حفظ بماند.
فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید. همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق ۱ برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

توضیحات بیشتر و ثبت سفارش

مهارت های حل تعارض زوجین

مهارت های حل تعارض زوجین

- شیوه های صحیح انتقاد و انتقاد پذیری
- قوانین بهبود روابط زناشویی در شرایط سخت
- تبدیل زندگی به محیطی تعاملی و سرشار از عشق و آرامش
- چگونه و با چه روش هایی با همسرمان به توافق برسیم
- کنترل هیجانات و نقش آنان در هنگام تعارض
فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید. همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق۲ برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

توضیحات بیشتر و ثبت سفارش

مهارت های ارتباطی زوجین

مهارت های ارتباطی زوجین

- اگر از تنهایی خسته شده اید.
- اگر دوست دارید همسرتان را درک کنید و یا همسرتان شما درک کند.
- اگر به معنای واقعی مشتاق یک زندگی مشترک هستید.
- اگر دوست دارید یک زندگی پایدار همراه با رضایت و رشد و بالندگی داشته باشید.
فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید. همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق۳ برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

توضیحات بیشتر و ثبت سفارش

آنچه زوجین باید بدانند

آنچه زوجین باید بدانند (۱۵ جلسه صوتی)

- آشنایی با مهمترین تفاوت های زن و مرد
- نقش های خود را بشناسید
- مهارت کنترل خشم
- حرف زدن زنانه و مردانه
- مردان کلی نگر و زنان جزءنگر
- موج نوسانات احساسات
- و...
فرصت را برای تغییر زندگی خود از دست ندهید. همین حالا با تهیه محصول آموزشی خانواده موفق برای ساختن یک زندگی شیرین اقدام کنید.

توضیحات بیشتر و ثبت سفارش

هدیه های استاد