راه های ارتباطی با دکتر صادقیان

سامانه پیام کوتاه  50005155050

مشهد مقدس – فلسطین ۹ پلاک ۸۸ طبقه منفی ۱

( حضور فقط با هماهنگی )

سامانه پیام کوتاه    50005155050