راه های ارتباطی با دکتر صادقیان

سامانه پیام کوتاه  50005155050

آدرس دفتر : مشهد مقدس ، خیابان امامت ، امامت ۱۸ ، مرکز مشاوره کوک زندگی

( حضور فقط با هماهنگی )

سامانه پیام کوتاه    50005155050