logo

کارگاه مهارت مدیریت هیجانات

کارگاه مهارت مدیریت هیجانات

تسلط بر هیجانات مثبت و منفی و کنترل احساسات
با طرح مباحث عصب شناختی

“متاهلین / مجردین”

👤 مدرس دکتر حمیدصادقیان
“کارشناس خانواده در صدا و سیما”
“مدرس آموزش خانواده و مهارت های زندگی”

🗓 دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
⏰ ساعت ۱۶ الی ۲۰ (۴ ساعت)

ثبت نام از طریق تماس ، تلگرام ، ایتا:
۰۹۱۵۰۸۴۸۰۰۴
@ayandee_roshan1

حضوری - زوج

تکمیل ظرفیت زوج ظرفیت خالی فقط وبینار

حضوری - فردی

تکمیل ظرفیت فردی ظرفیت خالی فقط وبینار

وبینار

نام و نام خانوادگی(Required)

حضوری - زوج

▪️ حضور در کارگاه به صورت زوج 

▪️ هزینه کارگاه :

198 هزار تومان

حضوری - فردی

▪️ حضور در کارگاه به صورت فردی

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان

وبینار

▪️ حضور در کارگاه به صورت وبینار

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان

حضوری - زوج

▪️ حضور در کارگاه به صورت زوج 

▪️ هزینه کارگاه :

198 هزار تومان

حضوری - فردی

▪️ حضور در کارگاه به صورت فردی

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان

وبینار

▪️ حضور در کارگاه به صورت وبینار

▪️ هزینه کارگاه :

110 هزار تومان