نکاتی مهم که باید پیش از ازدواج مجدد بدانید

نکاتی مهم که باید پیش از ازدواج مجدد بدانید ازدواج دوباره یکی‌از موضوعاتی میباشد که همواره اشخاص بعداز داشتن یک رابطه به آن رجوع می نمایند. انسان‌ها ذاتا موجوداتی می باشند که تنهایی زندگی کردند را انتخاب نمی کنند و اشخاص مدام به‌این علاقه دارند که در کنار کسی باشند که بتوانند در وهله‌ی اول […]

شیوه‌های تربیتی فرزندان در ازدواج مجدد

شیوه‌های تربیتی فرزندان در ازدواج مجدد شیوه‌های تربیتی فرزندان در ازدواج مجدد طبیعی است که در ابتدای زندگی بچه‌ها سر ناسازگاری بگذارند آنان در هر سنی که باشند با زیرکی و هوشیارانه کارایی پدر و مادر را بررسی میکنند و در صورت این‌که ناهماهنگی در تربیت والدینشان احساس نمایند , آنان هم روی دیگری از خویش نشان خواهند داد . پس برای ایجاد پل ارتباطی با فرزندانمان بایستی همواره با شریک زندگی خویش هماهنگ کار کنیم . برای ساخت پل ارتباطی و پر كردن شكاف در بین ما و فرزندمان می بایست کارایی كنیم كه خودمان را جای آنها بگذاریم و از بینش و منظر آنها به جهان نگاه كنیم , بایستی یادمان باشد كه پیشین از […]