اهمیت «مبارزه با نفس والدین» در تربیت فرزندان

«مبارزه با نفس والدین» در تربیت فرزندان اهمیت «مبارزه با نفس والدین» در تربیت فرزندان پایۀ اصلاح نفس , مبارزه با هوای نفس و مخالفت با تمایلات بی ارزش است . پدر و مادری که مبارزه با هوای نفس را در عمل و خلق خودشان به بچه یاد ندهند و این تجربه را در خانواده به فرزند خویش منتقل نکنند , زیاد نباید توقع داشته باشند که فرزندشان اصلاح شود و عالی بار بیاید . خوب بودن والدین کافی نیست خوب بودن والدین , برای تربیت فرزند کافی نیست . مثلاً در شرایطی‌که هر […]

با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم؟

با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم؟ با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم؟ رفتار پرخاشگرانه یک رفتار معمولی در خردسالان نوپایی که توانایی صحبت کردن ندارند به حساب می آید البته در‌صورتی‌که بچه بزرگتر باشد نشان دهنده این است که وی فاقد مهارت‌های لازم برای کنترل اخلاق و رفتار خویش است و در صورت بی‌توجهی میتواند مشکلات بزرگی در آتی برای کودک ایجاد نماید . از علل اصلی پرخاشگی در کودکان کنترل اطرافیان و رسیدن به آزادی بیشتر است به همین منظور به انواع متفاوتی به پدر و مادر , خواهر یا برادر , دوستان عزیز و همسالان خویش پرخاشگری مینمایند . بعضی رفتارهای پرخاشگرانه که به وسیله کودکان دیده می شود عبارت‌اند از : آزار جسمی : بچه سعی میکند تا با استفاده از گاز گرفتن , مشت‌زدن , لگدزدن , کتک زدن و . . . به سایر افراد حمله نماید . آزار روانی : اغلب کودک پدر و مادر خویش را به‌صورت شفاهی و گفتاری یا این که از […]

شیوه‌های تربیتی فرزندان در ازدواج مجدد

شیوه‌های تربیتی فرزندان در ازدواج مجدد شیوه‌های تربیتی فرزندان در ازدواج مجدد طبیعی است که در ابتدای زندگی بچه‌ها سر ناسازگاری بگذارند آنان در هر سنی که باشند با زیرکی و هوشیارانه کارایی پدر و مادر را بررسی میکنند و در صورت این‌که ناهماهنگی در تربیت والدینشان احساس نمایند , آنان هم روی دیگری از خویش نشان خواهند داد . پس برای ایجاد پل ارتباطی با فرزندانمان بایستی همواره با شریک زندگی خویش هماهنگ کار کنیم . برای ساخت پل ارتباطی و پر كردن شكاف در بین ما و فرزندمان می بایست کارایی كنیم كه خودمان را جای آنها بگذاریم و از بینش و منظر آنها به جهان نگاه كنیم , بایستی یادمان باشد كه پیشین از […]