10 ترفند متقاعد سازی دیگران

10 ترفند متقاعد سازی دیگران

10 ترفند متقاعد سازی دیگران متقاعد سازی مهارتی کاربردی است که همه افراد روزانه با آن سر و کار دارند. بنابراین اگر هدف از زندگی رشد و موفقیت باشد، لازم است همگی مجهز به سلاح متقاعد سازی و مذاکره شویم. درست است متقاعد کردن دیگران، شاید کمی سخت به نظر برسد، اما اصلا غیر ممکن […]