دیر خوابیدن کودکان ؛ اهمیت زود خوابیدن در سنین کودکی

دیر خوابیدن کودکان ؛ اهمیت زود خوابیدن در سنین کودکی دیر خوابیدن کودکان موضوعی است که برای والدین بسیار مهم و از اهمیت بالایی برخوردار‌است. در واقع کودکانی که دیر می‌خوابند الگوی رفتاری مناسبی را در نحوه استراحت کردن و استفاده بردن از ویژگی خواب ندارند. میزان استراحت در سنین مختلف متفاوت میباشد و با […]

رفتار با بچه‌ای که حرف گوش نمیکند

رفتار با بچه‌ای که حرف گوش نمیکند رفتار با بچه‌ای که حرف گوش نمیکند اگر مطمئن می باشید که بچه درخواست شمارا شنیده ولی هنوز میخواهد آن را نادیده بگیرد ضروری است در چنین مواردی پیامد کارش را برایش توضیح دهید ; مثلاً می توانید درخواست خویش را با نتیجه و پیامدش همراه فرمایید . این که به کودکتان یاد بدهید به حرف‌هایتان گوش نماید فعالیت دشواری به نظر می آید مانند یک نبرد طاقت فرسا و پایان‌ناپذیر! شما بایستی الگوی خیر و خوبی در قضیه گوش کردن باشید . به وی نشان دهید که مستمع نیکی میباشید . اصلا مهم نیست وی در چه سنی جای‌دارد , می بایست ببیند که شما در گفت‌وگو با سایر افراد چه گونه خلق میکنید و چه گونه به بقیه […]