رفتار با بچه‌ای که حرف گوش نمیکند

رفتار با بچه‌ای که حرف گوش نمیکند رفتار با بچه‌ای که حرف گوش نمیکند اگر مطمئن می باشید که بچه درخواست شمارا شنیده ولی هنوز میخواهد آن را نادیده بگیرد ضروری است در چنین مواردی پیامد کارش را برایش توضیح دهید ; مثلاً می توانید درخواست خویش را با نتیجه و پیامدش همراه فرمایید . این که به کودکتان یاد بدهید به حرف‌هایتان گوش نماید فعالیت دشواری به نظر می آید مانند یک نبرد طاقت فرسا و پایان‌ناپذیر! شما بایستی الگوی خیر و خوبی در قضیه گوش کردن باشید . به وی نشان دهید که مستمع نیکی میباشید . اصلا مهم نیست وی در چه سنی جای‌دارد , می بایست ببیند که شما در گفت‌وگو با سایر افراد چه گونه خلق میکنید و چه گونه به بقیه […]