روش‌های جدید تربیت فرزند

روش‌های جدید فرزند پروری روش‌های جدید تربیت فرزند در یک جامعه فرهیخته هر کس موظف به احترام متقابل گذاشتن و عمل کردن طبق محدودیت‌های تعریف‌شده در جامعه است . لذا انضباط مثبت شایسته ترین سبک تربیتی است . منظور از انضباط مثبت سعی در جهت اتخاذ یک رابطه و تعامل عالی است . کودکان امروز تشویق را حق خویش می داند و والدینی که متکی به تشویق می‌باشند عالی می دانند فرزندشان وقتی کارش را انجام میدهد که تشویق شود . از طرف دیگر امروز دیگر تنبیه مؤثر نیست . کودک امروز یاد گرفته که در صورتی شما من‌را تنبیه فرمائید من نیز حق‌دارم شما‌را تنبیه کنم . روش‌های تازه فرزند […]

کودک عصبی

با بچه‌ای که عصبی شده چه گونه رفتار کنیم؟ کودک عصبی اگر کودکتان دلیل ناراحتی خویش را بتواند به شما بازگو نماید احتمالاً بیشتر از این بداخلاقی نخواهد کرد . این قضیه به‌ویژه در زمینه ی کودکانی صادق است که از بداخلاقی به‌ عنوان نوعی روش ارتباطی با پدر و مادر خویش استفاده میکنند تا آنان را متوجه آنچه اشتباه است بنمایند . پرخاشگری بچه شما در واقع نماد ناکامی کودک بدلیل ناتوانی وی در انجام کارهایی است که می خواهد انجام دهد اما توانایی انجامش را ندارد . اما این دست رفتارها در خردسال ها زیاد دیده می شود اما سعی كنید بفهمید كه بر كودكتان […]