logo

فهرست مطالب

داستان یوسف و زلیخا1

داستان یوسف و زلیخا1

داستان یوسف و زلیخا1

داستان یوسف و زلیخا1

 

داستان یوسف و زلیخا

زُلِیخا همسر عزیز مصر بود. که دلباخته جوانی معصوم می‌شود. وی در ابتدا برای حفظ آبرو و شرایط خویش به ناچار یوسف را مجرم می‌ نماید که قصد تجاوز به او‌را داشته‌ است ولی سال‌ ها بعد طبق روایت قرآن در حالی که از کردهٔ خود پشیمان میباشد و خویش را مقصر سال‌ ها در بند بودن یک جوان بی گناه می‌ داند،

در حضور فرعون و همگان پرده از واقعیت قصه برداشته و به بی گناهی یوسف شهادت می‌ دهد. بنابراین یوسف که بی گناهی اش اثبات گردیده و خواب فرعون را که تمامیٔ معبران در تفسیر آن عاجز بوده‌ اند تعبیر کرده‌ است ، از زندان آزاد گردیده و به امر فرعون وقت عزیز مصر می‌ گردد.

یوسف علیه السّلام و زلیخا

هنوز یوسف علیه السّلام از سختی به چاه افتادن نیاسوده بود و در خانه عزیز مصر آثار خستگی و آزردگی قبل از صورت اش پاک نشده بود که خیاط روزگار جامه محنت دیگری بر اندامش دوخت تا با آزمونی تازه، اراده او‌را در تقرب و دقت به خدا استوارتر نماید.

این بار دست زمانه، مصیبت را از روزنه زیبایی و حسن جمالش بر وی وارد کرد و از جوانی و شادابی یوسف که برای هر که سرمایه مباهات و کامرانی میباشد برای وی دردسر بزرگی مهیا کرد که مدتها در دام آن گرفتار بود و یوسف علیه السّلام در منزل عزیز مصر به کار خویش مشغول شد و در فرصتهایی که پیش می آمد دانایی،

آگاهی، امانت داری و شایستگی های خویش را آشکار می ساخت و به‌این وسیله اعتماد عزیز را به خویش جلب کرد و در سرای مخصوص عزیز راه یافت.

امانت داری و پاکدامنی یوسف منجر شد که در منزل عزیز به محل اشراف و آزادگان دست یابد و در قلب عزیز، مانند پسران نیک جای خویش را باز کرد.

زمان سپری میشد و فصل بهار عمر بر زیبایی و حسن جمال وی می افزود. کم کم یوسف علیه السّلام لباس کودکی را افکند و خلعت جوانی پوشید تا جایی که اندیشه زلیخا هم درگیر و متوجه وی شد. زن عزیز صبح و شب مراقب یوسف بود، در نشست و برخاست، در خواب و بیداری و به هنگام صرف طعام پیوسته حرکات و سکنات او‌را زیر نظر داشت.

در‌این چشم چرانیها، جمال مخفی یوسف و زیبایی های جسمی و روحی و تناسب اندام وی بر زلیخا آشکار شد و حس کرد که بذر مهر یوسف در اعماق قلبش جوانه زده و در تفکر وی ظاهر می‌گردد و آرزوی کام گرفتن از یوسف را در دل می پروراند، همانطور که هر زن جوان و خوش سیمایی به هنگام تنهایی آرزوهایی در سر می پروراند، البته آیا می شود که زن عزیز با آن منزلت و درجه از یوسف کام دل بستاند.

وی زن عزیز مصر میباشد، در کاخ حاکم مقامی دارد و عظمت شوهر وی در مصر عظمت او محسوب می شود.

شایسته ترین کاری که سزاوار زلیخا میباشد این است که بر هوای نفس خویش تسلط یابد و آرزوی دل را سرکوب نماید و ریشه های هوا و هوس را از روح خویش برکند، اما وقتی که مجدد یوسف را می بیند قلبش متوجه و متمایل وی میشود و مهر یوسف علیه السّلام در قلبش تقویت می گردد.

داستان یوسف و زلیخا1

داستان یوسف و زلیخا1

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از مقالات ما,به وب سایت آقای دکتر حمید صادقیان مراجعه نمایید.

توطئه زلیخا در جلب توجه یوسف علیه السّلام

بعد از آن که آتش عشق و علاقه در جان زلیخا مشتعل شد و جسم او‌را رنجور ساخت، اندیشید که هوای نفس خود را پاسخ گوید و با جامه فریب، یوسف را به سمت خویش جذب نماید البته درعین حال خویش را ذلیل و خوار نسازد و از تخت جلال فرود نیاید،

لذا دامهای حلیه را بر سر راه یوسف گسترد و با دلبری و طنازی خویش را بر یوسف عرضه داشت. شاید روح او‌را تسخیر نماید و هوا و هوس را در مغزش بر افروخته سازد.

گرچه زلیخا با ایما و اشاره به فریب یوسف سعی کرد ولی یوسف از اشاره ها و کنایات او چشم پوشید و از زیبایی اندام و گرمی بازار جمال وی منصرف شد، چون شخصیت یوسف شرف، تقوی و پاکدامنی را از نیاکان خویش به ارث برده، میل به حرام نمی نماید و متوجه گناه و معصیت نمیشود.

از طرفی عزیز مصر همواره کرامت یوسف را پاس و اورا محترم می داشت و با عزت با وی رفتار میکرد و او‌را امین خانه خود می دانست و یوسف علیه السّلام نمی تواند در اینگونه منزلی به وی خیانت نماید و با بی عفتی به همسر وی نگاه نماید.

البته بی اعتنایی یوسف، آتش هوای نفس زن را دامن می زد و اعراض وی، عشق و علاقه سوزانش را شعله ورتر می ساخت و ناچار آنچه با اشاره طلب میکرد این بار با بیانی صریح و آشکار طلبید،

برای رسیدن به هدف جرأت بیشتری پیدا کرد و قهر یوسف، طاقت و صبر او‌را یکباره ربود و بی اعتنایی و نافرمانی یوسف برای وی غیر قابل تحمل شد.

زلیخا تصمیم خویش را گرفت و خویشتن را برای مقصودی که داشت مهیا ساخت.

وی برای وصول به هدف نفسانی، خویش را از اوج عزت به زیر آورد و خرقه نیاز و تضرع بر بدن کرد و از سر توطئه و دسیسه یوسف را به خوابگاه خویش خواند، یوسف علیه السّلام هم مانند خدمتگزاران و از سر اطاعت و طبق معمول برای انجام دستور نزد وی شتافت، ولی زن فورا پرده ها را کشید و درهای اطاق را بست و خاطرنشان کرد: من مهیای پذیرایی تو هستم و جان و بدن من در گروه اشاره توست.

گرچه یوسف علیه السّلام با اندامی متناسب و باطراوت و در فصل بهار جوانی به سر میبرد اما چون از سینه حکمت شیر مکیده و در بستر نبوت رشد کرده و آفریدگار برای رسالت خود اورا برگزیده بود، در قلب وی جز علاقه و حب آفریدگار جایی برای عشق و علاقه دیگری و پیروی از هوای نفس وجود نداشت و این گونه مکاری و طنازی ها نمی توانست اورا اسیر خویش سازد.

یوسف علیه السّلام در مقابل اظهار رغبت زلیخا بیان کرد: معاذ اللّه که من اراده تو‌را پاسخ گویم و تسلیم خواست تو گردم، غیرممکن میباشد که من به مولای خویش، عزیز دسیسه کنم چون مولای من مرا عزت و کرامت بخشیده و حضور منرا گرامی داشته، اینجانب نمی توانم نعمتهای او‌را نادیده بگیرم و احسان او را منکر شوم.

اگرچه درها را بسته ای و پرده ها را آویخته ای ولی خدای واحد از نیت چشمها و امیالی که در دلها وجود دارد، مطلع میباشد. غیرممکن میباشد که من دستور نفس را برای انجام معصیت بپذیرم و یااینکه قلب خویش را بر آنچه مورد غضب وی میباشد مهیا سازم، چون ستمگران رستگار نمیشوند.

انتقام زلیخا از یوسف علیه السّلام

زلیخا با آن جلال و عظمت و با آن جمال و زیبایی، یکی‌از خادمین خویش را به کامیابی میخواند، اما وی امتناع می نماید و خواست اورا اجابت نمی نماید در حالتی‌که این زن بانوی کاخ میباشد.

خانمی است که خدمتگزاران و زیردستان با افتخار دستورش را انجام می نمایند، لذا این نافرمانی یوسف برای زلیخا بسیار گران و ذلت و خواری آن برای وی ناراحت کننده و غیر قابل تحمل میباشد.

زلیخا غضبناک شد و شکست و باخت او در میدان عشق و علاقه اورا به انتقام واداشت و تصمیم گرفت با خیانت و توطئه یوسف را گرفتار نماید و به خاطر عزت بربادرفته اش از وی انتقام گیرد.

در مقابل نقشه های زن، یوسف علیه السّلام نیز تصمیم گرفت که بدی را با بدی مکافات نماید و هر حیله ای را با مکری جواب دهد، اما نوروروشنایی نبوت در قلب یوسف درخشید و برهان الهی در روحش تجلی کرد و به وی وحی شد: فرار بهتر از جنگ و مسالمت بهتر از حمله میباشد!

وب سایت آقای دکتر حمید صادقیان

اشتراک گذاری این مقاله در ...

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دوره‌ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x