معیارهای نامناسب ازدواج

معیارهای نامناسب ازدواج

معیارهای نامناسب ازدواج مهم‌ترین عامل شکست در تمامی ازدواج‌ها، معیارهای نادرست و اشتباه ازدواج است که باعث می‌شود دختران و پسران از همان ابتدا در جهت اشتباه و غلط حرکت کنند. ازدواج برای همه ما تصمیم بسیار مهمی می باشد که می‌تواند تمام زندگی‌مان را تحت تأثیر قرار بدهد. به همین خاطر باید حواس‌تان به […]