تربیت عاطفی فرزند1

فهرست مطالب

تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1

عـوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا(ع)

ازآنجاییکه ایـجاد مـحیطی آرام و امن برای سلامت اعضای خانواده دارای اهمیت میباشد و این نقش ایمنی به وسیله پدر و مادر ایجاد میگردد و با دقت به نقش کلیدی پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی و معنوی به فرزندان و اهـمیت رشـد شخصیت مطلوب عاطفی وی با محوریت فرهنگ و تمدن ناب شرعی،

نسبت به یکدیگر و تأثیر آن بر رشد تربیت مناسب فرزندان به از تعدادی از عامل های تربیت عاطفی فرزندان در بنیان خانواده اشاره می شـود.

الف) هـمتایی در بینش هـا و باورهای دینی

بنیادی ترین موضوع در بنیان خانواده که باعث آرامش و جلب عاطفی اعضای آن می‌گردد اصل هـمتایی در دیدگاه ها و باورهای شرعی اعضای خانواده، به ویژه همسران میباشد.

در تـعالیم اسـلامی هـنگام انتخاب همسر بر اصل \”کفو\” به معنای همتایی و همانندی تأکید گردیده است، به این معنی که زن و مرد در افـکار و بـاورها و خصوصیت های رشدی تقریبا همتا باشند.

همسویی پدر و مادر در باورهای مذهبی، افزون بر ایـنکه سـبب گـرمی خانواده، به خصوص تحکیم رابطه های عاطفی خودشان میباشد، در تربیت مناسب فرزندان نیز مؤثر میباشد .

روابـط عاطفی مناسب و دین پسند پدر و مادر به هم و فرزندانشان ناشی از خداباوری در دیدگاه ها، افـکار و باورهای آنها میباشد، پس داشـتن نگرش واحد و هماهنگ در نوع برقراری ارتباط ها، با محوریت دینی و عملیاتی ساختن آنان در زندگی، از مهمترین عامل های تربیت عاطفی پرورش شخصیت فرزندان میباشد.

صفوان بن یحیی از امام رضا (ع) نـقل نموده است : که فرمود هیچ سودی برای مرد بهتر از همسر باتقوا و هم کفو نیست همچنان که زن بایستی باتقوا و هم کفو باشد مرد هم بایستی شایسته باشد بر پدر و مادر میباشد که بـه کـمک دخترانشان شوهرانی شایسته برای آن‌ها انتخاب نمایند .

ب) از خود دانستن فرزند

از عامل های تکوین رابطه های عاطفی مطلوب پدر و مادر نسبت به فرزندان این میباشد که پدر و مادر وجود فرزندان را از خود می دانند و عـلاقه طـبیعی و خدادادی بین خودشان و آن‌ها را حس می نمایند و خوبی و بدی آن‌ها‌را، خیر و خوبی و بدی خودشان میدانند و به عاقبت مطلوب و زندگی سعادتمندانه دنیای و اخروی آنان علاقه مند میباشند .

پدر و مادر بـا ایـجاد رابطه عاطفی و دوستانه بر طبق این حقیقت فطری انسان، رابطه سیستمی متعالی در شبکه اعضای خانواده برقرار می نمایند و محیط عاطفی قابل قبولی برای فرزندان فراهم میآورند تا توانمندیهایی که در فـطرت آن هـا نـهادینه شد‌ه‌است،

کم کم بـروز و رشد یـابد و مـوجب برقراری رابطه نیک با فرزندان، احترام و تکریم آنان، تقویت حس ارزشمندی، رضایت، خشنودی و دیگر صفات اصلی عـاطفی تـربیت در آنـان شود .

انسان به جهت داشتن غـریزه حـب ذات به خویش و همه داراییهایش دلبستگی دارد. بر اساس حکمت خداوندی، همین نکته باعث می گردد از خویش در قبال خطرات و تهدیدات مـحافظت کـند.

پدران و مـادران ازآن جهت که فرزندان را پاره ای از وجود و ثمره زندگی خویش میدانند بـه شدت به فرزندان حس دلبستگی دارند؛ از همین رو سخت از وی مراقبت می نمایند.

پدر و مادر با ابراز محبت به فرزند، شـخصیت عـاطفی اورا مـی پرورانند و زمینه دلبستگی بچه را به خویش آماده میسازند، به این تـربیت، روابـط بچه در جامعه بزرگ تر صورت میگیرد به طوری که طفل این ارتباط با پدر و مادر را بـعدها نـیز ادامـه خواهد داد تا رفتارش را با پدر و مادر محبوبش تطبیق دهد.

پس دلبستگی پدر و مادر به فـرزندان مـی تـواند زمینه لازم برای تأثیر مثبت پدر و مادر بر فرزندان را آماده سازد و آن‌ها‌را به سوی تـطبیق رفـتارشان بـا پدر و مادر تشویق و ترغیب نماید .

در واقعیت، این نوع عشق و علاقه طبیعی بین پدر و مادر و فـرزندان از عـوامل مؤثر در سبک زندگی مناسب توصیه گردیده و در آموزه های اسلامی است که می تواند زمـینه سـاز رشد فـرهنگ و اخلاق و رفتار دینی در خانواده گردد.

در اولین روزهای زندگی که نوزاد به خاطر بیگانگی با مـحیط جـدید ضعف و ناتوانی به نگهداری و توجه افزون تر نیازمند میباشد رفتار امام را با فـرزند تـازه بـه دنیا آمده شان را بیان میکنیم،

حکیمه خواهر امام رضا (ع) گفته است : هنگامی زمان وضـع حـمل خیزران فرا رسید حضرت رضا منرا صدا زد و فرمود هنگام زایمان پیـش وی حـاضر بـاش آن‌گاه چراغی در اتاق گذاشت هنگام زایمان خیزران چراغ خاموش شد در‌این شرایط بودیم کـه جـواد بـه دنیا آمد درحالی که بر پارچه ظریفی بود نورش کل اتاق را روشـن کـرد در آن هنگام امام رضا (ع) آمد جواد را در گهواره گذاشت و به من فرمود حکیمه مراقب گهواره باش .

تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از مقالات ما, به وب سایت آقای دکتر حمید صادقیان مراجعه نمایید.

ج) ابـراز مـحبت و ایجاد مودت

محبت داروی شفابخش دردها، التیام دهنده قلبها و بهترین راهکار مـشکلات و نـاسازگاریهای تربیت میباشد. محبت به جا در هر مـکان و زمـان وسـیله ای کارآمد و مؤثر میباشد.

همگان در موقعیتی به عـاطفه و مـحبت نیاز دارند؛ البته خردسالان بیش تر از دیگر افراد تشنه محبت اند. اخلاق و رفتار نابجا و ناقصشان را مـحبت اصـلاح می نماید.

امام رضا (ع) از ایـن شـیوه مؤثر تـربیت بـه شـکل های گوناگونی بهره میگرفت. گاهی نقط ی اوج مـحبت خـود را در قالب جمله زیبایی\” بابیانت و امی\” نشان میداد وقتی امام جواد را در آغوش مـی گـرفت، به سینه اش می فشرد و می بـوسید.

اباصلت میگوید: هـنگامی کـه جواد بر بستر شهادت پدر وارد شـد، حـضرت رضا از بستر برخاست به سوی وی رفت دست بر گردنش انداخت اورا به سینه فـشرد مـیان دو چشم او‌را بوسید و با وی صحبت کرد. مـحبت کلید حل مـشکلات تـربیت میباشد .

میل به محبت دیدن و محبت ورزی از تمایلات فطری بشر میباشد که در هر زمانی از زنـدگی، تـحول و رشد به آن نیازمند میباشد و بـاید از بـدو به دنیا آمدن تا آخرین زمان وداع با این جهان، متناسب با دوره ی رشد خود، همواره این نیاز خوب و مهم تأمین خواهد شد.

محبت، احساسات و تمایلات خانوادگی و اجـتماعی انـسان ها را نسبت به هـمدیگر در عـرصه های مختلف زندگی، عمیق و ریشه دار می سازد؛ چون محبت، بخشندگی و عطوفت به زندگی خانوادگی و اجتماعی گرما می‌بخشد و صمیمیت، صداقت و واکنش نیک و شایسته را به دنبال دارد.

محبت زن و شوهر به هم یکی‌از راهکارهای مهم در شـیرینی و شـادکامی زندگی میباشد که در تحکیم عواطف آنها با فرزندان نیز بسیار مؤثر میباشد. محبت در مقام یکی‌از آموزه های اخلاقی اسلام مورد تأکید میباشد .

هر چه محبت و عشق در ارتباط های عاطفی والدیـن بـیشتر برقرار بـاشد، فرزندانی تربیت خواهند شد که محبت را در کانون اعمال و اخلاق و رفتار خود قرار خواهند داد . محبت و به ویژه ابـراز آن در همه مراحل و همدلی با فرزندان، نقشی بسیار اساسی در تربیت عاطفی آنـان دارد.

 

وب سایت آقای دکتر حمید صادقیان

 

اشتراک گذاری این مقاله در ...

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دوره‌ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x